SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka:
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, 963 01 Krupina
Dátum: 28.02.2023
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum: 12.02.2019
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 24.03.2020
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
ELSD, s.r.o.
925 84 Vlčany 1434
Dátum: 28.01.2013
Poznámka:
PROX T.E.C Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
Dátum: 08.02.2022
Poznámka:
VENAS, a.s.
Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom
Dátum: 06.02.2015
Poznámka:
p. Boris Barborík
Stošice 437, 031 04 Liptovský
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec,
Dátum: 20.03.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum: 23.10.2012
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 13.04.2021
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, 036 01 Martin
Dátum: 29.01.2019
Poznámka:
PRESPOR spol. s.r.o.
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka:
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Dátum: 08.01.2013
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a. s. (pôvodný názov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.)
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
Dátum: 06.03.2018
Poznámka:
RODACH, s.r.o.
Oravský Biely Potok 25, 027 42 Oravský Biely Potok
Dátum: 16.02.2021
Poznámka:
p. Ingrid Žišková
Uránova 13, 821 02 Bratislava
Dátum: 23.10.2012
Poznámka: