GROUND III, s.r.o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
GROUND IV, s.r.o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
HOTEL TURIEC, a.s.
A. Sokolíka 2, 036 01 Martin
Dátum: 23.07.2013
Poznámka:
HOTEL TURIEC, a.s.
A. Sokolíka 2, 036 01 Martin
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
Ing. Arnošť Göth
Slaská 142, 966 22 Slaská
Dátum: 11.03.2014
Poznámka:
Ing. Arnošt Göth
Slaská 142, 966 22 Slaská
Dátum: 28.09.2015
Poznámka:
Ing. Arnošť Göth
Slaská 142, 966 22 Slaská
Dátum: 09.08.2013
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 26.09.2018
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 23.04.2014
Poznámka:
Ing. Ján Otčenáš
Kurucká 518, časť Palúdzka, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum: 24.09.2014
Poznámka:
Ing. Ján Otčenáš
Kurucká 39, 031 01 Liptovský Mikuláš
Dátum: 12.09.2013
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 01 Banská Bystrica
Dátum: 21.07.2017
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 09 Banská Bystrica
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
Ing. Jaroslav Fiľo
Mlynská 14571/137, Podlavice, 974 09 Banská Bystrica
Dátum: 10.06.2014
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 29.07.2020
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 01.08.2017
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 03.12.2019
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 23.04.2013
Poznámka: