Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov AVS, s. r. o.,
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 21.02.2022
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka:
BASIX spol. s r. o.
Pod Velingom 257, 027 44 Tvrdošín
Dátum: 22.03.2022
Poznámka:
BELKAM s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 28.06.2016
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 05.08.2014
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 06.11.2018
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 23.04.2013
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 19.12.2017
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 07.10.2013
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 22.11.2022
Poznámka:
BRASOL s.r.o.
Ružová dolina č. 25, 821 09 Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Dátum: 09.04.2024
Poznámka:
Buzitka obnoviteľné zdroje a.s.
Zvolenská 22, 821 09 Bratislava
Dátum: 06.04.2022
Poznámka:
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Dátum: 08.01.2013
Poznámka:
Capitol Legal Group s.r.o.
Kollárove nám. 20, 811 06 Bratislava
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
Capitol Legal Group s.r.o.
Kollárove nám. 20, 811 06 Bratislava
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
Capitol Legal Group s.r.o.
Kollárove nám. 20, 811 06 Bratislava
20/8910/14/RR
Dátum: 30.05.2014
Poznámka:
Capitol Legal Group s.r.o.
Kollárove nám. 20, 811 06 Bratislava
Dátum: 04.11.2014
Poznámka:
CASSOFIN, a.s.
Letná č. 27, 043 14 Košice
Dátum: 25.06.2014
Poznámka: