Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 03.12.2019
Poznámka:
REVIMONT-DG, s.r.o.
Bystrička 111, 038 04 Bystrička
Dátum: 20.11.2018
Poznámka:
Peter Varáček
Čerešňova ulica 35, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 29.05.2015
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 08.04.2014
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov AVS, s. r. o.,
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 21.06.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 28.07.2015
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, 036 01 Martin
Dátum: 30.05.2016
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 26.11.2020
Poznámka:
MVDr. Rastislav Zábronský
Kolónia Hviezda 10637/118, 036 08 Martin
Dátum: 18.12.2018
Poznámka:
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.
Horelica 13, 022 01 Čadca
Dátum: 17.12.2019
Poznámka:
TERAPO, spol. s.r.o.
Nám. Ľ. Štúra 16, 974 05 Banská Bystrica,
Dátum: 24.10.2023
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 23.04.2014
Poznámka:
Ing. Kamil Beláň
Bystrička 301, 038 04 Bystrička
Dátum: 23.04.2013
Poznámka:
ENERGY services s.r.o.
Nová 425/43, 010 03 Žilina
Dátum: 16.06.2016
Poznámka:
Peter Varáček
Čerešňová 35, 974 05 Banská Bystrica
Dátum: 11.08.2015
Poznámka:
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Dátum: 15.08.2017
Poznámka: