U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
Rybárska 26, 036 01 Martin
Dátum: 06.11.2018
Poznámka:
TERMMING, s.r.o.
Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava
Dátum: 13.05.2015
Poznámka:
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Dátum: 31.07.2020
Poznámka:
Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
CHEMES, a.s. Humenné
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
Dátum: 23.08.2023
Poznámka:
PRVÁ ORAVSKÁ ENERGETICKÁ s.r.o.
Medzibrodie nad Oravou 50, 026 01 Dolný Kubín
Dátum: 10.11.2020
Poznámka:
Ing. Martina Šichtová
S. Bibzu 436/6, 036 01 Martin
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
Ing. Ján Chovanec
Kollárova 73, 036 01 Martin
Dátum: 12.11.2019
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Dátum: 20.04.2022
Poznámka:
BELKAM, s.r.o.
Bystrička 301, 038 04 Martin
Dátum: 06.11.2018
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79, 036 01 Martin
Dátum: 22.05.2015
Poznámka:
REVIMONT -DG,s.r.o.
Bystrička 111, 038 04 Bystrička
Dátum: 08.04.2014
Poznámka:
Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
Pod lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok
Dátum: 17.05.2016
Poznámka:
Triumf professional tools, s.r.o.
Kollárova 88, 036 01 Martin
Dátum: 17.05.2016
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 07.06.2022
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 19.11.2020
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
Dátum: 23.08.2023
Poznámka: