Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum: 23.10.2012
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec,
Dátum: 20.03.2018
Poznámka:
p. Boris Barborík
Stošice 437, 031 04 Liptovský
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
VENAS, a.s.
Skladná 6, 076 31 Streda nad Bodrogom
Dátum: 06.02.2015
Poznámka:
PROX T.E.C Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad
Dátum: 08.02.2022
Poznámka:
ELSD, s.r.o.
925 84 Vlčany 1434
Dátum: 28.01.2013
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Dátum: 24.03.2020
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Dátum: 12.02.2019
Poznámka:
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Svätotrojičné nám. 20, 963 01 Krupina
Dátum: 28.02.2023
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Dátum: 02.04.2019
Poznámka:
PLAST-MONT, s.r.o.
Pekárenská 2, 984 01 Lučenec,
Dátum: 15.05.2018
Poznámka:
thermstav s.r.o.
Komenského 1215/4, 929 01 Dunajská Streda
Dátum: 19.12.2012
Poznámka:
Ivan Ľudvík
Rajecká Lesná 313, 013 15 Rajecká Lesná
Dátum: 06.02.2015
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 13.04.2021
Poznámka:
SLOV TAIN, s.r.o.
Košovská cesta 23, 971 01
Dátum: 22.01.2013
Poznámka:
GROUND I, s.r.o.
Budyšínska 38, 831 02 Bratislava
Dátum: 11.02.2022
Poznámka:
BRASOL s.r.o.
Ružová dolina č. 25, 821 09 Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
PROFIL RAKOVO, spol. s r. o.
038 42 Rakovo 137
Dátum: 05.04.2016
Poznámka:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
Dátum: 07.04.2020
Poznámka: