Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Veolia Energia Levice, a.s.
Einsteinova 21, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Veolia Energia Lučenec, a.s.
Ulica partizánska 1/1990, 984 01 Lučenec
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s.
Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Energetika Sereď, s.r.o.
Mlynárska 4677/39, 926 01 Sereď
Dátum: 20.02.2024
Poznámka:
Peter Zlatoš
Moyzesova 883/82, 017 01 Považská Bystrica
Dátum: 06.02.2015
Poznámka:
STAMART REAL, s.r.o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Dátum: 11.02.2020
Poznámka:
MVDr. Rastislav Zábronský
Kolónia Hviezda 10637/118, 036 08 Martin
Dátum: 22.03.2016
Poznámka:
p. Ingrid Žišková
Uránova 13, 821 02 Bratislava
Dátum: 23.10.2012
Poznámka:
RODACH, s.r.o.
Oravský Biely Potok 25, 027 42 Oravský Biely Potok
Dátum: 16.02.2021
Poznámka:
Stredoslovenská distribučná, a. s. (pôvodný názov Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.)
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
Dátum: 06.03.2018
Poznámka:
Bytové hospodárstvo Sečovce, s.r.o.
Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Dátum: 08.01.2013
Poznámka:
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, 811 03 Bratislava
Dátum: 25.01.2022
Poznámka:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
PRESPOR spol. s.r.o.
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
Marko MT, s.r.o.
Kollárova 79/5592, 036 01 Martin
Dátum: 29.01.2019
Poznámka:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Dátum: 13.04.2021
Poznámka: