< Späť

 

CEREMP (Central European Register for Market Participants) je centralizovaný európsky register účastníkov veľkoobchodného trhu s energiou, ktorý obsahuje údaje z národných registrov vytvorených a spravovaných národnými regulačnými orgánmi.

ÚRSO v zmysle článku 9 odsek 2 nariadenia EÚ č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiami (ďalej len „REMIT“) dňa 17. marca 2015 zriadil, pre účely registrácie účastníkov trhu v zmysle článku 9 odsek 1 REMIT, CEREMP v Slovenskej republike.

Odkaz na národný register CEREMP, kde si môžete zriadiť svoj užívateľský účet. Pri registrácii postupujte, prosím, podľa nižšie uvedeného manuálu. Pokiaľ narazíte pri registrácii na problémy, neváhajte nás kontaktovať na: remit@urso.gov.sk.

Odkaz na Európsky register už zaregistrovaných účastníkov trhu podľa jednotlivých krajín.