BYTOS, s.r.o.
Pod Sokolice 514/17, Trenčín
P204/2021
Dátum: 14.05.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2019, 2018
SELU s.r.o.
Želovce 802, Želovce 802
Z310/2020
Dátum: 04.05.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018
SPOLGAS s.r.o.
Fűgnerova 1233, Louny, Česká republika
Z305/2021
Dátum: 03.05.2021
Poznámka: Plynárenstvo: 2021, 2020, 2019
SlovTan Contract Tannery spol. s r.o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Z304/2021
Dátum: 28.04.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2021, 2020, 2019
HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o.
Štrajková 1, Handlová
Z202/2021
Dátum: 27.04.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2019, 2018
GoldenSUN Slovakia, s.r.o.
1. mája 19455/55, Liptovský Mikuláš
P301/2021
Dátum: 27.04.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019
Green investments, s.r.o.
SNP21, Sliač
Z302/2021
Dátum: 19.04.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019
Termia s.r.o.
Štvrť SNP 138, Trenčianske Teplice
Z203/2021
Dátum: 15.04.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2019, 2018
Mestská teplárenská spoločnosť a.s., skrátený názov: MTS a.s.
Palárikova 88, Čadca
P312/2020
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2020, 2019, 2018
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
P104/2021
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019, 2018
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Teplárenská 3, Košice
Z512/2020
Dátum: 31.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Južné nábrežie 13, Košice
P510/2020
Dátum: 31.03.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019, 2018
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
P124/2020
Dátum: 23.03.2021
Poznámka: Plynárenstvo: 2019, 2018
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača
P103/2021
Dátum: 18.03.2021
Poznámka: Vodárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
SOTE s.r.o.
Palárikova 88, Čadca
Z311/2020
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2020, 2019, 2018
COM-therm, spol. s r.o.
Miletičova 55, Bratislava
Z125/2020
Dátum: 17.03.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018, 2017
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
P118/2020
Dátum: 15.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika, Plynárenstvo: 2020, 2019, 2018
TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.
Robotnícka 2160, Považská Bystrica
P209/2019
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
P116/2020
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018, 2017
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
P117/2020
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018, 2017