SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
P101/2021
Dátum: 06.09.2021
Poznámka: Elektroenergetika, Plynárenstvo: 2021, 2020, 2019
BIONERGY, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
P102/2021
Dátum: 09.06.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019, 2018
NEVOS Vodárenská spoločnosť, s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača
P103/2021
Dátum: 18.03.2021
Poznámka: Vodárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1/939, Štúrovo
P104/2021
Dátum: 14.04.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019, 2018
Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
Boleráz
P105/2021
Dátum: 20.05.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
P108/2021
Dátum: 19.05.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2021, 2020, 2019, 2018
Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, Bratislava
P110/2021
Dátum: 13.10.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika, Plynárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.
E.B. Lukáča 25, Komárno
P111/2021
Dátum: 20.07.2021
Poznámka: Vodárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
BES s.r.o.
Dúbravská cesta 2, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
P112/2021
Dátum: 08.07.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2021, 2020, 2019, 2018
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
P116/2020
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018, 2017
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o.
Komárňanská 69, Hurbanovo
P116/2021
Dátum: 30.08.2021
Poznámka: Vodárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
P117/2020
Dátum: 10.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018, 2017
Račianska teplárenská, a.s.
Hečkova 5, Bratislava - mestská časť Rača
P117/2021
Dátum: 20.09.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2021, 2020, 2019, 2018
ESCO Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
P118/2020
Dátum: 15.03.2021
Poznámka: Elektroenergetika, Plynárenstvo: 2020, 2019, 2018
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Devínska cesta 30 , Stupava
P121/2021
Dátum: 05.11.2021
Poznámka: Vodárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
P122/2020
Dátum: 04.06.2021
Poznámka: Vodárenstvo: 2021, 2020, 2019, 2018
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
P123/2020
Dátum: 24.02.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika, Plynárenstvo: 2020, 2019, 2018
Slovenské liehovary a likérky, a.s.
Trnavská cesta, Leopoldov
P123/2021
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Tepelná energetika: 2021, 2020, 2019
VEMEX ENERGO s.r.o.
Moyzesova 936/5, Bratislava
P124/2020
Dátum: 23.03.2021
Poznámka: Plynárenstvo: 2019, 2018
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
P126/2020
Dátum: 08.03.2021
Poznámka: Tepelná energetika, Elektroenergetika: 2020, 2019, 2018