Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s.
Kolkáreň 35, Podbrezová
0048/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
0048/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jabloň
Jabloň 75 , Rokytov pri Humennom
0048/2016/V-RG
Dátum: 19.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Klokoč
Klokoč 1, Slatinské Lazy
0049/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
0049/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, Martin
0049/2016/V-RG
Dátum: 21.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Prevádzkáreň obce Lendak
Kostolná 194/14, Lendak
0050/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šoporňa
Šoporňa 1179, Šoporňa
0050/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rakúsy
Rakúsy 35, Mlynčeky
0051/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Oslany
Nám. Slobody 2 , Oslany
0051/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Spišský Štiavnik
Hornádska 241, Spišský Štiavnik
0052/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lysá pod Makytou
Centrum 1, Lysá pod Makytou
0052/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Báb
Báb č. 465, Báb
0053/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Spišské Bystré
Michalská 394, Spišské Bystré
0053/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Drahňov
č. 154, Drahňov
0054/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nižný Hrabovec
Nižný Hrabovec 407, Nižný Hrabovec
0054/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Spišské Hanušovce
Spišské Hanušovce č. 97, Spišské Hanušovce
0055/2013/V-RG
Dátum: 03.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Ordzovany
Ordzovany 66, Bijacovce
0055/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Istebné
, Istebné 156
0056/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Brezno
Námestie gen. M. R. Štefánika 1 , Brezno 1
0056/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou