Obec Vitanová
Vitanová 82, Liesek
0041/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rybany
Rybany 415, Rybany
0041/2016/V-RG
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šandal
č. 15, Šandal
0042/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
0042/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Mesto Spišské Podhradie
Mariánske nám.37, Spišské Podhradie
0042/2016/V-RG
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Petrovice
, Petrovice 80
0043/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Háj
Háj 112, Turňa nad Bodvou
0043/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
0043/2016/V-RG
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľká Mača
Sereďská č. 137, Veľká Mača
0044/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nemecká
Hronská 37, Nemecká
0044/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Chropov
Chropov 132, Chropov
0044/2016/V-RG
Dátum: 12.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Orlov
, Orlov 119
0045/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
0045/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SI Teplo, s.r.o.
Námestie E. M. Šoltésovej 14, Levice
0045/2016/V-RG
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Holumnica
, Holumnica 32
0046/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Slovenská Ves
, Slovenská Ves 45
0046/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUAMONT spol. s r.o.
č. 339, Matúškovo
0046/2016/V-RG
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vrbovce
, Vrbovce 42
0047/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rožkovany
Rožkovany 106, Lipany
0047/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dubinné
Dubinné 9, Dubinné
0047/2016/V-RG
Dátum: 13.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou