REALTY MANAGEMENT spol. s r.o.
Rákoš 28 , Zvolen
0036/2014/V-RG
Dátum: 13.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Rastislavice
Rastislavice 27, Rastislavice
0036/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
PTCHEM, s.r.o.
Štvrť kpt. Nálepku 751/1 Dubová, Nemecká
0036/2016/V-RG
Dátum: 11.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Poliakovce
č. 20, Poliakovce
0037/2013/V-RG
Dátum: 23.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Svinia
Hlavná 87/10, Svinia
0037/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Studenec
Studenec 3, Spišské Podhradie
0037/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Štefurov
Štefurov 31 , Okrúhle
0037/2016/V-RG
Dátum: 18.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
LOZORNO spol. s r. o.
Hlavná 1, Lozorno
0038/2013/V-RG
Dátum: 28.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vydrník
Vydrník 55, Spišský Štiavnik
0038/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bačkov
Hlavná 201, Bačkov
0038/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
0038/2016/V-RG
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
J. Palu 2/3, Nemšová
0039/2013/V-RG
Dátum: 28.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Štefanov nad Oravou
Plátenická 61, Štefanov nad Oravou
0039/2014/V-RG
Dátum: 28.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dulov
Dulov 168, Pruské
0039/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Holčíkovce
Holčíkovce 40, Holčíkovce
0039/2016/V-RG
Dátum: 23.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Mlynárovce
č. 102, Mlynárovce
0040/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Mesto Bytča
Námestie SR 1, Bytča
0040/2014/V-RG
Dátum: 02.12.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Malé Zlievce
, Malé Zlievce 75
0040/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kecerovce
, Kecerovce 92
0040/2016/V-RG
Dátum: 01.12.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Lomné
č. 82, Lomné
0041/2013/V-RG
Dátum: 31.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom