Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
0031/2014/V-RG
Dátum: 11.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Záhradné
Tulčícka 271/2, Fintice
0031/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Cabov
, Cabov 126
0031/2016/V-RG
Dátum: 18.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Okrúhle
č. 131, Okrúhle
0032/2013/V-RG
Dátum: 22.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Jabloň
Jabloň 75 , Rokytov pri Humennom
0032/2014/V-RG
Dátum: 11.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Raslavice
Hlavná 154, Raslavice
0032/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
Kožušnícka 4, Trenčín
0032/2016/V-RG
Dátum: 20.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šarišský Štiavnik
č. 65, Šarišský Štiavnik
0033/2013/V-RG
Dátum: 22.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUAMONT spol. s r.o.
Horné Saliby 1087, Horné Saliby
0033/2014/V-RG
Dátum: 23.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Heľpa
Farská 588/2, Heľpa
0033/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Vodárne a kanalizácie Stupava, s. r. o.
Dlhá 11/1248, Stupava
0033/2016/V-RG
Dátum: 24.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lieskovec
Na Barinách 2, Lieskovec
0034/2013/V-RG
Dátum: 22.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Priemyselná 10, Piešťany
0034/2014/V-RG
Dátum: 13.10.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Brezany
, Brezany 64
0034/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šúrovce
Nová 5, Šúrovce
0034/2016/V-RG
Dátum: 25.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šintava
, Šintava 244
0035/2013/V-RG
Dátum: 23.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Hrnčiarske Zalužany
Hlavná 90, Hrnčiarske Zalužany
0035/2014/V-RG
Dátum: 12.11.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Liesek
, Liesek 442
0035/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
0035/2016/V-RG
Dátum: 02.11.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Benkovce
č. 22, Benkovce
0036/2013/V-RG
Dátum: 23.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou