Obec Trnovec nad Váhom
Trnovec nad Váhom 587, Trnovec nad Váhom
0026/2014/V-RG
Dátum: 17.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jablonov
, Jablonov 165
0026/2015/V-RG
Dátum: 12.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Mrázovce
Mrázovce 20, Tokajík
0026/2016/V-RG
Dátum: 29.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Ladomerská Vieska
Ladomerská Vieska 132, Žiar nad Hronom
0027/2013/V-RG
Dátum: 17.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Muráň
Muráň 329, Muráň
0027/2014/V-RG
Dátum: 17.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
0027/2015/V-RG
Dátum: 18.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Švedlár
Švedlár 87 , Švedlár
0027/2016/V-RG
Dátum: 29.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Oravský Podzámok
, Oravský Podzámok 61
0028/2013/V-RG
Dátum: 21.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lazany
Hlavná 59/56 , Lazany
0028/2014/V-RG
Dátum: 17.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
0028/2015/V-RG
Dátum: 18.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dubodiel
Dubodiel 33, Dubodiel
0028/2016/V-RG
Dátum: 30.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľký Biel
Železničná 76, Veľký Biel
0029/2013/V-RG
Dátum: 21.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Sihelné drobná prevádzka
Sihelné 217, Sihelné
0029/2014/V-RG
Dátum: 30.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Kolíňany
Nám. L. A. Aranya 528, Kolíňany
0029/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68, Mojmírovce
0029/2016/V-RG
Dátum: 14.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bziny
Brezovická 96/8, Dolný Kubín
0030/2013/V-RG
Dátum: 22.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s.
1. mája 11, Trenčín
0030/2014/V-RG
Dátum: 03.09.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Smolník
Smolník 1, Smolník
0030/2015/V-RG
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Hlinická kanalizačná, s.r.o.
Strojárska 359, Hliník nad Hronom
0030/2016/V-RG
Dátum: 17.10.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kunešov
Kunešov 1, Kremnica
0031/2013/V-RG
Dátum: 22.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom