SUNNY RESIDENCE s.r.o.
Tomášikova 23/C, Bratislava
0021/2014/V-RG
Dátum: 18.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Okrúhle
č. 131, Okrúhle
0021/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Lomná
Lomná 22, Krušetnica
0021/2016/V-RG
Dátum: 10.08.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stará Kremnička
198, Stará Kremnička
0022/2013/V-RG
Dátum: 15.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
AQUAMONT spol. s r.o.
Horné Saliby 1087, Horné Saliby
0022/2014/V-RG
Dátum: 18.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Dúbravy
, Dúbravy 196
0022/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Pukanec
Námestie mieru 11, Pukanec
0022/2016/V-RG
Dátum: 14.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Prestavlky
, Prestavlky 226
0023/2013/V-RG
Dátum: 15.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Bzenov
Bzenov 38, Bzenov
0023/2014/V-RG
Dátum: 18.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
0023/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Uzovce
, Uzovce 136
0023/2016/V-RG
Dátum: 14.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Záhorce
Krtíšska 173/98, Želovce
0024/2013/V-RG
Dátum: 15.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obecná kanalizačná, s.r.o.
, Veselé 346
0024/2014/V-RG
Dátum: 01.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lackov
Lackov č. 20, Lackov
0024/2015/V-RG
Dátum: 17.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Pusté Úľany
Hlavná 91/208, Pusté Úľany
0024/2016/V-RG
Dátum: 20.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Široké
, Široké 118
0025/2013/V-RG
Dátum: 17.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.
nám. 1. Mája 495/52, Chtelnica
0025/2014/V-RG
Dátum: 04.07.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Blatné
Šarfická 300/37, Blatné
0025/2015/V-RG
Dátum: 12.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Harichovce
1. Mája č. 25, Harichovce
0025/2016/V-RG
Dátum: 29.09.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
0026/2013/V-RG
Dátum: 17.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou