Obec Súľov - Hradná
Súľov - Hradná 65, Súľov - Hradná
0016/2014/V-RG
Dátum: 13.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Vígľašská Huta-Kalinka
Vígľašská Huta-Kalinka 73, Slatinské Lazy
0016/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Beharovce
Beharovce 57, Beharovce
0016/2016/V-RG
Dátum: 02.06.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vinosady
Pezinská 95, Vinosady
0017/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Čachtická kanalizačná spoločnosť, s.r.o. "ČKS"
Malinovského 769, Čachtice
0017/2014/V-RG
Dátum: 22.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nálepkovo
Stredný riadok 384/1, Nálepkovo
0017/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, Liptovský Mikuláš
0017/2016/V-RG
Dátum: 16.06.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Michalová
Trosky 1, Michalová
0018/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Teplička
Teplička 83, Teplička
0018/2014/V-RG
Dátum: 10.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Podhorie
Podhorie 84, Podhorie
0018/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Panické Dravce
Panické Dravce 280, Panické Dravce
0018/2016/V-RG
Dátum: 20.06.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   j) pripojenie na verejnú kanalizáciu
Obec Rastislavice
, Rastislavice
0019/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
REALTY MANAGEMENT spol. s r.o.
Rákoš 28 , Zvolen
0019/2014/V-RG
Dátum: 12.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Oľka
Oľka 174, Oľka
0019/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Babiná
Hlavná 97/2, Babiná
0019/2016/V-RG
Dátum: 29.06.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Nižná Myšľa
Obchodná 104, Nižná Myšľa
0020/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Jarovnice
, Jarovnice 223
0020/2014/V-RG
Dátum: 16.06.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Šarišský Štiavnik
č. 65, Šarišský Štiavnik
0020/2015/V-RG
Dátum: 16.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Mlynárovce
č. 102, Mlynárovce
0020/2016/V-RG
Dátum: 08.07.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
SPR Šulianske jazero s.r.o.
, Rohovce 445
0021/2013/V-RG
Dátum: 10.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou