Obec Krnča
Októbrova 500, Krnča
0011/2013/V-RG
Dátum: 24.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Šávoľ
Šávoľ 220, Šávoľ
0011/2014/V-RG
Dátum: 05.02.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čab
, Čab 1
0011/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Agilita vodárenská spoločnosť, s. r. o., skrátený názov: AVS, s. r. o.
Panenská 7, Bratislava
0011/2016/V-RG
Dátum: 22.03.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   b) výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
0012/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Nová Bystrica
, Nová Bystrica 657
0012/2014/V-RG
Dátum: 03.03.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Žikava
Žikava 104, Žikava
0012/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
ČOV Branč, s.r.o.
Hlavné námestie 1/1 , Branč
0012/2016/V-RG
Dátum: 04.04.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Veľké Rovné
, Veľké Rovné 1621
0013/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Volkovce
Hlavná 4, Volkovce
0013/2014/V-RG
Dátum: 15.04.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Stožok
Stožok 47, Detva
0013/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Kunešov
Kunešov 1, Kremnica
0013/2016/V-RG
Dátum: 17.05.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Tomášov
ul. 1. mája 5, Tomášov
0014/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   e) odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
   f) čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpad. vôd verejnou kanalizáciou
Obec Očová
SNP 330/110 , Očová
0014/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Lúčky
, Lúčky 141
0014/2016/V-RG
Dátum: 30.05.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Pitelová
Pitelová 79, Trnavá Hora
0015/2013/V-RG
Dátum: 25.04.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Čachtice
Malinovského 769, Čachtice
0015/2014/V-RG
Dátum: 05.05.2014
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Habura
Habura 63 , Habura
0015/2015/V-RG
Dátum: 02.02.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrčeľ
Hlavná 200/30, Veľaty
0015/2016/V-RG
Dátum: 30.05.2016
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
Matice slovenskej 10, Prievidza
0016/2013/V-RG
Dátum: 09.05.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou