Obec Dohňany
, Dohňany 68
0057/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čereňany
Pálenická 491/4, Čereňany
0057/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Rudník
Rudník 205, Jasov
0058/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Veľký Slivník
Veľký Slivník 82, Terňa
0058/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hýľov
Hýľov 21, Nižný Klátov
0059/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Lieskovany
Lieskovany 50, Markušovce
0059/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vyšný Medzev
Hrdinov SNP 152, Medzev
0060/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
0060/2015/V-RG
Dátum: 20.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
0061/2013/V-RG
Dátum: 05.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Snežnica
, Snežnica 17
0061/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Huncovce
Hlavná 29, Huncovce
0062/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
0062/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obecná vodohospodárska spoločnosť Šáchor, spol. s r.o.
, Lúka 205
0063/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Hrnčiarska Ves
Pondelok 87, Hrnčiarska Ves
0063/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Korytárky
Korytárky 215, Kriváň
0064/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
0064/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Selce
Selčianska cesta 132, Selce
0065/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Bajtava
Bajtava 86, Bajtava
0065/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   c) dodávka pitnej vody verejným vodovodom
Obec Ihľany
Ihľany 94, Holumnica
0066/2013/V-RG
Dátum: 06.06.2013
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom
   d) odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstená pri Hornáde
0066/2015/V-RG
Dátum: 23.03.2015
Poznámka: Regulovaná činnost:
   a) výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom