RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
Tehelná 1784/30, Bojnice
030/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Bizzcom s.r.o.
Šľachtiteľská ulica 591/2, Bučany
031/2023/E-LZ
Dátum: 08.02.2023
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
031/2024/E-LZ
Dátum: 19.01.2024
Poznámka:
SEZ DK a. s.
M.R. Štefánika 1831/46, Dolný Kubín
032/2023/E-LZ
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
032/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
Tegel s. r. o.
Roľnícka 585/48, Nitra
033/2023/E-LZ
Dátum: 09.02.2023
Poznámka:
CBA VEREX, a.s.
Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš
033/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
N-Group Slovakia, s. r. o.
Brezovská cesta 450/16, Myjava
034/2023/E-LZ
Dátum: 13.02.2023
Poznámka:
ONKOCET, s.r.o.
Pribišova 47, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
034/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
DeZ spol. s r.o.
budova K- I, Kalná nad Hronom
035/2023/E-LZ
Dátum: 13.02.2023
Poznámka:
COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
Námestie slobody 79, Vranov nad Topľou
035/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
METICON, a.s.
Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom
036/2023/E-LZ
Dátum: 13.02.2023
Poznámka:
TT - TRANS, s.r.o.
Špačinská 405/28, Bohdanovce nad Trnavou
036/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
UDAVA a.s.
, Udavské
037/2023/E-LZ
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 3724/15 , Prešov
037/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
Výroba tepla, s. r. o.
Česká 15, Bratislava
038/2023/E-LZ
Dátum: 14.02.2023
Poznámka:
STARZYK s.r.o.
M. R. Štefánika 14 , Šurany
038/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
TICHELMANN SK s. r. o.
Ferienčíkova 4, Bratislava
039/2023/E-LZ
Dátum: 15.02.2023
Poznámka:
OXA projekt, s. r. o.
SNP 1946, Považská Bystrica
039/2024/E-LZ
Dátum: 10.01.2024
Poznámka:
PRODAN group s. r. o.
Pekná cesta 2457/15, Bratislava - mestská časť Rača
040/2023/E-LZ
Dátum: 15.02.2023
Poznámka: