L.C.MANAGER, s.r.o.
176, Župčany
020/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Laudaco, s.r.o.
Kamenná 13177/5A, Prešov
021/2023/E-LZ
Dátum: 03.02.2023
Poznámka:
ZEN INVEST, a.s.
Hasičská 33, Šurany
021/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
HP spol. s r.o.
, Považany 460
022/2023/E-LZ
Dátum: 03.02.2023
Poznámka:
ARTIN, spol. s r.o.
Radničné námestie 6, Bardejov
022/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
Kpt. Nálepku 2852/1, Prešov
023/2023/E-LZ
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
JOBTEX s.r.o.
Vnútorná 758, Komárno - Nová Stráž
023/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
M.O.S., s.r.o.
Zelená voda 2076/5, Nové Mesto nad Váhom
024/2023/E-LZ
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
DVA PLUS, s.r.o.
Novomeského 39, Nitra
024/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
ABILITY, s.r.o.
Šášovské Podhradie 211 , Žiar nad Hronom
025/2023/E-LZ
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Mesnac European Research and Technical Centre s. r. o. skrátene „MERTC s.r.o.“
Príles 573/9, Trenčianska Teplá
025/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
Červenej armády 1, Martin
026/2023/E-LZ
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Ján Tóth Z POLYTANU SK
Tr. A. Hlinku 17, Nitra
026/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
ABILITY, s.r.o.
Šášovské Podhradie 211 , Žiar nad Hronom
027/2023/E-LZ
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Bolečkova 2, Nitra
027/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Rudolf Matúška - TINKER
Obrancov mieru 3174/15, Detva
028/2023/E-LZ
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s.
Krušovská 1994, Topoľčany
028/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
Ing. Ján Lupták - LUNIT
Na Rákoši 9263, Zvolen
029/2023/E-LZ
Dátum: 08.02.2023
Poznámka:
TRIV Slovakia s. r. o.
Agátová 22, Bratislava
029/2024/E-LZ
Dátum: 09.01.2024
Poznámka:
ZEOCEM, a.s.
Prešovská 282, Bystré
030/2023/E-LZ
Dátum: 08.02.2023
Poznámka: