Stanislav Veľas - PROBE
Ružová 808/11, Kamenica nad Cirochou
Dátum: 04.07.2023
Poznámka:
TRANSSILV s.r.o.
Skladištná 4980, Lučenec
001/2023/E-LZ
Dátum: 05.01.2023
Poznámka:
Ing. Vladimír Orosi
Röntgenová 12, Bratislava
001/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
KUGLUF spol. s r.o.
Mlynarovičova 28, Bratislava
002/2023/E-LZ
Dátum: 05.01.2023
Poznámka:
Tech Moto s.r.o.
Račianska 184, Bratislava - mestská časť Rača
002/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
PREDNA HORA s.r.o.
Štúrova 706, Revúca
003/2023/E-LZ
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.
T.G. MASARYKA 3425, Zvolen
003/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
LEHMANN SK s.r.o.
Rudno nad Hronom 52, Rudno nad Hronom
004/2023/E-LZ
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Ing. Anna Obšatníková
5000, Vinné
004/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo nám. 25/24, Kremnica
005/2023/E-LZ
Dátum: 25.01.2023
Poznámka:
Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO
Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, Topoľčany
005/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
EnergyTech, s.r.o.
ul. Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina
006/2023/E-LZ
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO
Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, Topoľčany
006/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
GVP, spol. s r.o. Humenné
Tolstého 1, Humenné
007/2023/E-LZ
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
Juraj Krajčík - KRAJČÍK ELEKTRO
Sv.Cyrila a Metoda 4595/18, Topoľčany
007/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
LUNYS, s.r.o.
Hlavná 4512/96, Poprad
008/2023/E-LZ
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
STABIL spol. s r.o.
Priemyselná 5/B, Trnava
008/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
Porsche Werkzeugbau s. r. o.
Štúrova 1, Dubnica nad Váhom
009/2023/E-LZ
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
PULZ Myjava SK s. r. o.
Čsl. armády 388/9, Myjava
009/2024/E-LZ
Dátum: 03.01.2024
Poznámka:
Iain Child
Pribinova 22A, Bratislava
010/2023/E-LZ
Dátum: 02.02.2023
Poznámka: