Všeobecné informácie

Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstené pri Hornáde
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0509/2021/V-PC (PDF)
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstené pri Hornáde
Dátum: 05.12.2016
Poznámka:
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstené pri Hornáde
Dátum: 26.06.2023
Poznámka:
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0839/2017/V-PC (PDF)
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0302/2021/V-PC (PDF)
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
Dátum: 16.12.2016
Poznámka:
Obec Trpín
Trpín 31, Litava na Slovensku
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0446/2021/V-PC (PDF)
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
Dátum: 02.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0755/2017/V-PC (PDF)
Obec Trnavá Hora
, Trnavá Hora 229
Dátum: 31.01.2023
Poznámka:
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0774/2017/V-PC (PDF)
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0996/2017/V-PC (PDF)
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 13.12.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0507/2021/V-PC (PDF)
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0508/2021/V-PC (PDF)
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 24.03.2023
Poznámka:
Obec Torysky
Torysky 20, Torysky
Dátum: 27.03.2023
Poznámka:
Obec Tomášikovo
Hlavná 319, Tomášikovo
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0747/2017/V-PC (PDF)
Obec Tomášikovo
Hlavná 319, Tomášikovo
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0275/2021/V-PC (PDF)