Všeobecné informácie

Obec Údol
Údol 2, Údol
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0005/2019/V-PC (PDF)
Obec Údol
Údol 2, Údol
Dátum: 15.04.2019
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0304/2021/V-PC (PDF)
Obec Údol
Údol 2, Údol
Dátum: 06.03.2023
Poznámka:
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0425/2021/V-PC (PDF)
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0895/2017/V-PC (PDF)
Obec Udiča
Udiča 302, Udiča
Dátum: 15.03.2023
Poznámka:
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
Dátum: 29.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0944/2017/V-PC (PDF)
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0510/2021/V-PC (PDF)
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
Obec Tvarožná
Tvarožná 27, Tvarožná
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0497/2017/V-PC (PDF)
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0303/2021/V-PC (PDF)
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Tupá
Tupá 113, Horné Semerovce
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0426/2021/V-PC (PDF)
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
Dátum: 22.12.2016
Poznámka:
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0890/2017/V-PC (PDF)
Obec Tuchyňa
Tuchyňa 205, Tuchyňa
Dátum: 24.01.2023
Poznámka:
Obec Trstené pri Hornáde
Osloboditeľov 118, Trstené pri Hornáde
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0597/2017/V-PC (PDF)