Všeobecné informácie

Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
Dátum: 16.03.2023
Poznámka:
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0541/2017/V-PC (PDF)
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0306/2021/V-PC (PDF)
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
Dátum: 23.11.2016
Poznámka:
Obec Uňatín
Uňatín 49, Bzovík
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0960/2017/V-PC (PDF)
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0511/2021/V-PC (PDF)
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 18.01.2017
Poznámka:
Obec Uhrovec
SNP 86/7, Uhrovec
Dátum: 14.06.2023
Obec Uhovec
, Uhrovec
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Uhorské
, Uhorské 8
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0008/2018/V-PC (PDF)
Obec Uhorské
, Uhorské 8
Dátum: 14.05.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0305/2021/V-PC (PDF)
Obec Uhorské
, Uhorské 8
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Uhorské
, Uhorské 8
Dátum: 06.12.2016
Poznámka:
Obec Uhorské
, Uhorské 8
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0424/2021/V-PC (PDF)
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 20.12.2016
Poznámka:
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0879/2017/V-PC (PDF)
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 06.02.2023
Poznámka:
Obec Uhliská
Uhliská 104 , Pukanec
Dátum: 19.12.2023
Poznámka: