Všeobecné informácie

Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
Dátum: 20.06.2023
Poznámka:
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0684/2017/V-PC (PDF)
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0322/2021/V-PC (PDF)
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 08.12.2016
Poznámka:
Obec Valaská
Námestie 1. mája 8, Valaská
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0656/2017/V-PC (PDF)
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0512/2021/V-PC (PDF)
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Vajkovce
Vajkovce 84, Vajkovce
Dátum: 07.03.2023
Poznámka:
Obec Uzovce
, Uzovce 136
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0521/2017/V-PC (PDF)
Obec Uzovce
, Uzovce 136
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0321/2021/V-PC (PDF)
Obec Uzovce
, Uzovce 136
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Uzovce
, Uzovce 136
Dátum: 21.02.2023
Poznámka:
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2018/V-PC (PDF)
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 26.02.2018
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0276/2021/V-PC (PDF)
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 11.07.2022
Poznámka:
Obec Utekáč
Utekáč 848/52, Utekáč
Dátum: 06.06.2023
Poznámka:
Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0423/2021/V-PC (PDF)
Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
Obec Urmince
Urmince 493, Urmince
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0888/2017/V-PC (PDF)