Všeobecné informácie

Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0323/2021/V-PC (PDF)
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 14.11.2016
Poznámka:
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0500/2017/V-PC (PDF)
Obec Veľká Hradná
Veľká Hradná 42, Svinná
Dátum: 07.02.2023
Poznámka:
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0422/2021/V-PC (PDF)
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
Dátum: 11.11.2016
Poznámka:
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
Dátum: 01.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0491/2017/V-PC (PDF)
Obec Velčice
Velčice, Hlavná 73, Sľažany
Dátum: 29.05.2023
Poznámka:
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0724/2017/V-PC (PDF)
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0289/2021/V-PC (PDF)
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Vavrišovo
Vavrišovo 40, Pribylina
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0876/2017/V-PC (PDF)
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0288/2021/V-PC (PDF)
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Varhaňovce
Varhaňovce 56, Šarišské Bohdanovce
Dátum: 30.06.2023
Poznámka:
Obec Vaniškovce
Vaniškovce 38, Vaniškovce
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
Dátum: 06.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0701/2017/V-PC (PDF)
Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0513/2021/V-PC (PDF)
Obec Valkovce
Valkovce 62, Valkovce
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: