Všeobecné informácie

Obec Zvolenská Slatina
SNP 370/19, Zvolenská Slatina
Dátum: 10.11.2016
Poznámka:
Obec Zvolenská Slatina
SNP 370/19, Zvolenská Slatina
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0937/2017/V-PC (PDF)
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0530/2021/V-PC (PDF)
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
Dátum: 11.01.2017
Poznámka:
Obec Župkov
Župkov 12, Horné Hámre
Dátum: 09.05.2023
Poznámka:
Obec Zubák
, Zubák 164
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Obec Zubák
, Zubák 164
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0357/2021/V-PC (PDF)
Obec Zubák
, Zubák 164
Dátum: 26.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0712/2017/V-PC (PDF)
Obec Zubák
, Zubák 164
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0003/2020/V-PC (PDF)
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 30.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0527/2021/V-PC (PDF)
Obec Zlaté
Zlaté 17, Rokytov
Dátum: 31.03.2023
Poznámka:
Obec Zlatá Baňa
, Zlatá Baňa 71
Dátum: 15.12.2016
Poznámka:
Obec Zlatá Baňa
, Zlatá Baňa 71
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0315/2021/V-PC (PDF)
Obec Zlatá Baňa
, Zlatá Baňa 71
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0811/2017/V-PC (PDF)
Obec Zlatá Baňa
, Zlatá Baňa 71
Dátum: 20.03.2023
Poznámka:
Obec Žirany
Žirany 194, Žirany
Dátum: 07.12.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0981/2017/V-PC (PDF)