Všeobecné informácie

Obec Dlhé Pole
, Dlhé Pole 249
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Obec Dlhé Pole
, Dlhé Pole 249
Dátum: 10.03.2023
Poznámka:
Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0067/2021/V-PC (PDF)
Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva
Dátum: 09.12.2016
Poznámka:
Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0722/2017/V-PC (PDF)
Obec Dobrá Niva
Námestie SNP 47/9, Dobrá Niva
Dátum: 19.06.2023
Poznámka:
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, Dolná Mariková
Dátum: 19.04.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0040/2021/V-PC (PDF)
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, Dolná Mariková
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0973/2017/V-PC (PDF)
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, Dolná Mariková
Dátum: 09.01.2023
Poznámka:
Obec Dolná Mariková
Dolná Mariková 150, Dolná Mariková
Dátum: 21.11.2023
Poznámka:
Obec Dolná Seč
Dolná Seč 22, Dolná Seč
Dátum: 15.12.2020
Poznámka:
Obec Dolná Seč
Dolná Seč 22, Dolná Seč
Dátum: 16.06.2023
Poznámka:
Obec Dolná Strehová
Hlavná 52, Dolná Strehová
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0041/2021/V-PC (PDF)
Obec Dolná Strehová
Hlavná 52, Dolná Strehová
Dátum: 16.11.2016
Poznámka:
Obec Dolná Strehová
Hlavná 52, Dolná Strehová
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0522/2017/V-PC (PDF)
Obec Dolná Strehová
Hlavná 52, Dolná Strehová
Dátum: 02.02.2023
Poznámka:
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0167/2021/V-PC (PDF)
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
Dátum: 22.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0920/2017/V-PC (PDF)
Obec Dolná Súča
, Dolná Súča 2
Dátum: 12.05.2023
Poznámka: