Všeobecné informácie

Obec Demjata
Demjata 129, Tulčík
Dátum: 11.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0708/2017/V-PC (PDF)
Obec Demjata
Demjata 129, Tulčík
Dátum: 04.01.2023
Poznámka:
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0669/2017/V-PC (PDF)
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0063/2021/V-PC (PDF)
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Detvianska Huta
, Detvianska Huta 102
Dátum: 03.07.2023
Poznámka:
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0065/2021/V-PC (PDF)
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0558/2017/V-PC (PDF)
Obec Devičie
Devičie 13, Hontianske Nemce
Dátum: 23.06.2023
Poznámka:
Obec Diakovce
Hlavná 1, Diakovce
Dátum: 27.09.2021
Poznámka:
Obec Diakovce
Hlavná 1, Diakovce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Diakovce
Hlavná 1, Diakovce
Dátum: 12.12.2016
Poznámka:
Obec Diakovce
Hlavná 1, Diakovce
Dátum: 16.05.2023
Poznámka:
Obec Divina
, Divina 50
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0919/2017/V-PC (PDF)
Obec Divina
, Divina 50
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0334/2021/V-PC (PDF)
Obec Divina
, Divina 50
Dátum: 30.12.2016
Poznámka:
Obec Divina
, Divina 50
Dátum: 25.08.2023
Poznámka:
Obec Dlhé Pole
, Dlhé Pole 249
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0921/2017/V-PC (PDF)
Obec Dlhé Pole
, Dlhé Pole 249
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0072/2021/V-PC (PDF)