Všeobecné informácie

Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0311/2021/V-PC (PDF)
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 05.06.2023
Poznámka:
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0977/2017/V-PC (PDF)
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
Dátum: 18.05.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0330/2021/V-PC (PDF)
Obec Čremošné
Čremošné 4, Turčianske Teplice
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Čučma
, Čučma 47
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0966/2017/V-PC (PDF)
Obec Čučma
, Čučma 47
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0331/2021/V-PC (PDF)
Obec Čučma
, Čučma 47
Dátum: 24.01.2017
Poznámka:
Obec Čučma
Čučma 47, Čučma 47
Dátum: 25.05.2023
Poznámka:
Obec Danišovce
, Danišovce 33
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0848/2017/V-PC (PDF)
Obec Danišovce
, Danišovce 33
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0332/2021/V-PC (PDF)
Obec Danišovce
, Danišovce 33
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Danišovce
, Danišovce 33
Dátum: 26.04.2023
Poznámka:
Obec Debraď
Debraď 147, Moldava nad Bodvou
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0872/2017/V-PC (PDF)
Obec Debraď
Debraď 147, Moldava nad Bodvou
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0333/2021/V-PC (PDF)
Obec Debraď
Debraď 147, Moldava nad Bodvou
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Debraď
Debraď 147, Moldava nad Bodvou
Dátum: 28.02.2023
Poznámka:
Obec Demjata
Demjata 129, Tulčík
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0039/2021/V-PC (PDF)
Obec Demjata
Demjata 129, Tulčík
Dátum: 09.12.2016
Poznámka: