Všeobecné informácie

Obec Chrasť nad Hornádom
, Chrasť nad Hornádom 165
Dátum: 21.12.2016
Poznámka:
Obec Chrasť nad Hornádom
, Chrasť nad Hornádom 165
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0885/2017/V-PC (PDF)
Obec Chrasť nad Hornádom
, Chrasť nad Hornádom 165
Dátum: 17.03.2023
Poznámka:
Obec Chropov
Chropov 132, Chropov
Dátum: 04.04.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0098/2021/V-PC (PDF)
Obec Chropov
Chropov 132, Chropov
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0972/2017/V-PC (PDF)
Obec Chropov
Chropov 132, Chropov
Dátum: 26.01.2023
Poznámka:
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0962/2017/V-PC (PDF)
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0310/2021/V-PC (PDF)
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 18.01.2017
Poznámka:
Obec Čierne Kľačany
Mlynská 2, Zlaté Moravce
Dátum: 12.06.2023
Poznámka:
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 21.02.2017
Poznámka:
Obec Čierny Balog
Závodie 2/2, Čierny Balog
Dátum: 15.11.2016
Poznámka:
Obec Cigeľka
Cigeľka 33, Gaboltov
Dátum: 23.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0777/2017/V-PC (PDF)
Obec Cigeľka
Cigeľka 33, Gaboltov
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0227/2021/V-PC (PDF)
Obec Cigeľka
Cigeľka 33, Gaboltov
Dátum: 14.12.2016
Poznámka:
Obec Cigeľka
Cigeľka 33, Gaboltov
Dátum: 16.01.2023
Poznámka:
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
Dátum: 15.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0766/2017/V-PC (PDF)
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0062/2021/V-PC (PDF)
Obec Čimhová
Čimhová 20, Liesek
Dátum: 02.01.2017
Poznámka:
Obec Čirč
Čirč 208, Čirč
Dátum: 24.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0516/2017/V-PC (PDF)