Všeobecné informácie

Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0742/2017/V-PC (PDF)
Obec Chmeľnica
, Chmeľnica 103
Dátum: 09.06.2023
Poznámka:
Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0095/2021/V-PC (PDF)
Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
Dátum: 19.12.2016
Poznámka:
Obec Chmeľov
, Chmeľov č.89
Dátum: 16.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0873/2017/V-PC (PDF)
Obec Chmeľov
Chmeľov č. 89, Chmeľov
Dátum: 22.06.2023
Poznámka:
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0115/2021/V-PC (PDF)
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0662/2017/V-PC (PDF)
Obec Chmiňany
Chmiňany 39, Chminianska Nová Ves
Dátum: 25.07.2023
Poznámka:
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0116/2021/V-PC (PDF)
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 07.12.2016
Poznámka:
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 18.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0661/2017/V-PC (PDF)
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 03.03.2023
Poznámka:
Obec Chminianska Nová Ves
Školská 30, Chminianska Nová Ves
Dátum: 31.07.2023
Poznámka:
Obec Choča
Choča 55, Choča
Dátum: 05.03.2020
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0340/2021/V-PC (PDF)
Obec Choča
Choča 55, Choča
Dátum: 25.11.2021
Poznámka: Zmena rozhodnutia č. 0002/2020/V-PC (PDF)
Obec Choča
Choča 55, Choča
Dátum: 09.05.2023
Poznámka:
Obec Chrasť nad Hornádom
, Chrasť nad Hornádom 165
Dátum: 21.02.2017
Poznámka: zmenené rozhodnutím č. 0097/2021/V-PC (PDF)