Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 9 ods. 5 zákona 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že podiel výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie za kalendárny rok 2023 bol na:

 • celkovej výrobe elektriny 27,55 %
 • celkovej spotrebe elektriny 31,12 %
 
Podiel výroby za rok 2022 bol na:
 • celkovej výrobe elektriny 22,90 %
 • celkovej spotrebe elektriny 21,76 %


Podiel výroby za rok 2021 bol na:
 • celkovej výrobe elektriny 21,30 %
 • celkovej spotrebe elektriny 20,77 %


Podiel výroby za rok 2020 bol na:

 • celkovej výrobe elektriny 17,77 %
 • celkovej spotrebe elektriny 17,58 %


Podiel výroby za rok 2019 bol na:

 • celkovej výrobe elektriny 18,42 %
 • celkovej spotrebe elektriny 17,38 %


Podiel výroby za rok 2018 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 17,53 %
 • celkovej spotrebe elektriny 15,38 %


Podiel výroby za rok 2017 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 19,18 %
 • celkovej spotrebe elektriny 17,31 %


Podiel výroby za rok 2016 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 21,92 %
 • celkovej spotrebe elektriny 19,99 %


Podiel výroby za rok 2015 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 17,01 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 15,64 %


Podiel výroby za rok 2014 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 20,95 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 20,14 %


Podiel výroby za rok 2013 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 20,41 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 20,35 %.


Podiel výroby za rok 2012 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 18,92 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 18,66 %.


Podiel výroby za rok 2011 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 16,59 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 16,17 %.


Podiel výroby za rok 2010 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 20,23 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 19,50 %.


Podiel výroby za rok 2009 bol:

 • celkovej výrobe elektriny 18,29 %.
 • celkovej spotrebe elektriny 17,42 %.