Tabuľka: Parametre zemného plynu
Výhrevnosť zemného plynu 35,3232 MJ/m3
Výhrevnosť zemného plynu 9,812 kWh/m3
Spaľovacie teplo zemného plynu 10,868 kWhGCV/m3
Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,107623
Jadrová inflácia JPI 14,77 %
 
Tabuľka: Maximálna výška ceny za sadzbu odobraného množstva zemného plynu
Nákup plynu v mesiaci 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
CETHEt (€/MWh) 69,0941 60,7051 52,9093 57,8201 52,8776 50,6838 52,4843 53,7712 51,6897 52,6504 47,8651 38,3002
CZPt max. (€/MWh) 79,4582 69,8108 60,8457 66,4931 60,8093 58,2864 60,3569 61,8369 59,4432 60,5480 55,0449 44,0452


 
Tabuľka: Maximálna výška nákladov regulovanej zložky fixných nákladov pre rok 2024
Celkový regulačný príkon všetkých
odberných zariadení
Tarify pre výpočet maximálnej
výšky nákladov regulovanej
zložky fixných nákladov
Maximálna výška nákladov
regulovanej zložky fixných
nákladov
Od (vynímajúc) Do (vrátane) Od (vynímajúc) Do (vrátane)
kW kW €/kW
      - 300 24 102 0       - 24 102
300 3 500 0 70,58 21 175 247 042
3 500 5 200 247 042 50,50 247 042 332 890
5 200 13 000 332 890 49,92 332 890 722 305
13 000 21 000 722 305 42,46 722 305 1 062 024
21 000 - 1 062 024 35,00 1 062 024 -
Časté otázky a odpovede k uplatneniu vyhlášky č. 312/2022 Z.z.