Výhrevnosť zemného plynu 35,3232 MJ/m3
Výhrevnosť zemného plynu 9,812 kWh/m3
 Spaľovacie teplo zemného plynu 10,868 kWhGCV/m3
 Pomer spaľovacieho tepla a výhrevnosti 1,107623
 Jadrová inflácia JPI 14,77 %

Maximálna výška ceny za sadzbu odobraného množstva zemného plynu
Nákup plynu v mesiaci 01/2023 02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023 08/2023 09/2023 10/2023 11/2023 12/2023
CETHEt (€/MWh) 69,0941 60,7051 52,9093 57,8201 52,8776 50,6838 52,4843 53,7712        
CZPt max. (€/MWh) 79,4582 69,8108 60,8457 66,4931 60,8093 58,2864 60,3569 61,8369        Maximálna výška nákladov regulovanej zložky fixných nákladov pre rok 2024
na WEB_OK

Časté otázky a odpovede k uplatneniu vyhlášky č. 312/2022 Z.z.