• Adresa:
    Námestie SNP 5
    036 01 Martin
Z dôvodu sťahovania oblastného pracoviska a poblémoch pri výmene telefónnej ústredne na pracovisku dočasne nefungujú telefónne linky. V prípade potreby použite číslo úradu 02/581 004 11 alebo zašlite emailovú správu.