SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 19.04.2017
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 19.04.2017
Poznámka:
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 29.03.2017
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 29.03.2017
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 28.03.2017
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.02.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0023/2016/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0060/2013/E-OP [PDF]
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0059/2013/E-OP
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 30.11.2016
Poznámka: , Rozhodnutie mení rozhodnutie číslo 0058/2013/E-OP
ENERGY ONE, s. r. o.
Čachtická 13, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 02.11.2016
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 13.10.2016
Poznámka:
TERMMING, a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka:
ENGIE Services a.s.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 24.08.2016
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 12.08.2016
Poznámka: