Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0009/2018/E-OP mení rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP (PDF)
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 27.03.2018
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 27.03.2018
Poznámka:
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 09.03.2018
Poznámka:
Multi Veste Slovakia 2 s.r.o.
Ventúrska 12, Bratislava
Dátum: 12.02.2018
Poznámka:
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 24.01.2018
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 02.01.2018
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 02.01.2018
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 04.12.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.11.2017
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.11.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.11.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 23.11.2017
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
Smart Energy Contractor SEC, a.s.
Kálov 1/349, Žilina
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
Smart Energy Contractor SEC, a.s.
Kálov 1/349, Žilina
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
VAŠA s.r.o.
Andreja Hlinka 86, Nováky
Dátum: 15.08.2017
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka: