Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0009/2018/E-OP [PDF]
EUROCOM Investment, s.r.o.
Bešeňová 136, Bešeňová
Dátum: 21.02.2014
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 13.02.2014
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 10.02.2014
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 10.02.2014
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 21.01.2014
Poznámka:
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.01.2014
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 16.01.2014
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Jesenského 25, Martin
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.11.2013
Poznámka:
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 29.11.2013
Poznámka:
STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 26.11.2013
Poznámka: