STELMO a.s. Košice
Smaragdová 1, Košice II
Dátum: 26.11.2013
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
STAVOIMPEX Holíč, spol. s r. o.
Nám. Mieru 20, Holíč
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.02.2017
Poznámka:
Smart Energy Contractor SEC, a.s.
Kálov 1/349, Žilina
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
Smart Energy Contractor SEC, a.s.
Kálov 1/349, Žilina
Dátum: 20.11.2017
Poznámka:
SLUŽBYT, s.r.o.
Karpatská 56, Svidnik
Dátum: 12.05.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 06.06.2018
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 06.06.2018
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 13.03.2013
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 12.02.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0009/2018/E-OP mení rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 26.10.2015
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 16.04.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0009/2018/E-OP [PDF]