SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 12.08.2016
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 25.03.2013
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 25.03.2013
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 10.02.2014
Poznámka:
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava
Dátum: 10.02.2014
Poznámka:
Slovena, a.s.
Kysucká cesta 3, Žilina
Dátum: 27.05.2014
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 06.05.2014
Poznámka:
Slovenská energetika, a.s.
Bytčianska 371/121, Žilina
Dátum: 06.05.2014
Poznámka:
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, Bratislava
Dátum: 09.07.2014
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o.
Cukrovarská 726, Sereď
Dátum: 15.10.2013
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 19.11.2018
Poznámka:
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 19.11.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0009/2018/E-OP mení rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP (PDF)
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 26.10.2015
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 16.04.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0009/2018/E-OP [PDF]