Pow-en a.s.
Prievozská 4B, Bratislava
Dátum: 20.06.2014
Poznámka:
PPA Controll, a.s.
Vajnorská 137, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum: 23.06.2014
Poznámka:
PPA Power DS s. r. o.
Vajnorská 137, Bratislava
Dátum: 24.06.2014
Poznámka:
PPA Power s.r.o.
Sládkovičova 47, Banská Bystrica
Dátum: 24.06.2014
Poznámka:
PRENOSOVÁ - SK, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 24.06.2014
Poznámka:
Priemyselný park Štúrovo, a. s.
Továrenská 1, Štúrovo
Dátum: 20.05.2014
Poznámka:
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 04.11.2014
Poznámka:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 04.11.2014
Poznámka:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 08.04.2013
Poznámka:
RIGHT POWER ENERGY, s.r.o.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 19.03.2013
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 21.09.2021
Poznámka:
Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 0006/2021/E-OP., Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0023/2015/E-OP.
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 21.12.2015
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 08.01.2015
Poznámka:
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 20.02.2013
Poznámka:
SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 19.02.2013
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 19.04.2017
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 19.04.2017
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 12.08.2016
Poznámka: