KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 12.07.2016
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 12.05.2015
Poznámka:
KOMTERM a.s.
Stará Prievozská 2, Bratislava
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
KOMTERM Slovensko, a.s.
Na stanicu 22, Žilina
Dátum: 15.04.2013
Poznámka:
KORD Slovakia, a.s.
Partizánska 73, Bánovce nad Bebravou
Dátum: 09.06.2014
Poznámka:
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 01.07.2014
Poznámka:
KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o.
Továrenská 532, Senica
Dátum: 20.06.2014
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.11.2015
Poznámka:
Kremnická banská spoločnosť, s.r.o.
J. Horvátha 889/8, Kremnica
Dátum: 23.11.2015
Poznámka:
KSP, s.r.o.
Vajnorská 135, Bratislava
Dátum: 25.04.2014
Poznámka:
KVARTET, a.s.
Nitrianská cesta 503/60, Partizánske
Dátum: 29.04.2014
Poznámka:
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 12.04.2021
Poznámka:
Priloha k rozhodnutiu č. 0005_2021_E-OPLetiskoKE_MP., Rozhodnutie o schválení obchodných podmienok pre Letisko Košice a.s. pre malé podniky.
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.04.2014
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0102/2014/E-OP (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 21.11.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0102/2014/E-OP ruší rozhodnutie číslo 0023/2014/E-OP [PDF]
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 24.04.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0022/2014/E-OP ruší rozhodnutie číslo 0002/2013/E-OP [PDF]
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 09.01.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2014/E-OP (PDF)
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.12.2012
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0022/2014/E-OP (PDF)
LevEnerg, s.r.o.
Sv. Michala 4, Levice
Dátum: 07.07.2014
Poznámka:
LOJECT s.r.o.
Šoltésovej 2, Bratislava
Dátum: 27.05.2015
Poznámka:
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, Piešťany
Dátum: 19.03.2015
Poznámka: