SE Predaj, s.r.o.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 20.02.2013
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 10.03.2014
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP bolo zmenené rozhodnutím číslo 0009/2018/E-OP [PDF]
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 26.10.2015
Poznámka:
Enics Slovakia s.r.o.
Trenčianska 19, Nová Dubnica
Dátum: 02.11.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.11.2017
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 06.08.2018
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 22.02.2013
Poznámka:
Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 19.03.2014
Poznámka:
Daifel finance, a.s.
Nitrianska 99, Hlohovec
Dátum: 03.11.2015
Poznámka:
KINEX BEARINGS, a.s.
1. mája 71/36, Bytča
Dátum: 03.11.2016
Poznámka:
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 29.11.2017
Poznámka:
TWINLOGY s. r. o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 06.08.2018
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 25.02.2013
Poznámka:
Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 19.03.2014
Poznámka:
EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka
Pribinova 25, Bratislava
Dátum: 20.11.2015
Poznámka:
BM Energy, s.r.o.
Lamač 6780, Bratislava
Dátum: 25.11.2016
Poznámka:
ENERGOSAM, s.r.o.
Ul. kpt. M.Uhra 57/3, Myjava
Dátum: 04.12.2017
Poznámka:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, Bratislava
Dátum: 26.11.2018
Poznámka: ,
K Rozhodnutiu číslo 0019/2018/E-OP bola vydaná oprava rozhodnutia zo dňa 28.11.2018, [PDF]
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 05.03.2013
Poznámka:
COFELY a.s.
Mlynské Nivy 61, Bratislava
Dátum: 20.03.2014
Poznámka: