ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 14.01.2013
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
Manhattan Real Estate Management Sk s.r.o
Saratovská 13, Bratislava
Dátum: 24.02.2015
Poznámka:
TRANSFER ENERGY, s.r.o.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 28.04.2016
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 19.04.2017
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 27.03.2018
Poznámka:
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 18.11.2019
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 02.09.2020
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 05.10.2021
Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31, Košice
Dátum: 15.01.2013
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
EBA, s.r.o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 24.05.2016
Poznámka:
Optifin Energo, s. r. o.
Rusovská cesta 1, Bratislava
Dátum: 27.04.2017
Poznámka:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 24.04.2018
Poznámka: , Rozhodnutie číslo 0009/2018/E-OP mení rozhodnutie číslo 0017/2014/E-OP (PDF)
Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 27.11.2019
ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.
Jarošova 2961/1, Bratislava
Dátum: 10.12.2020
ENERGOTRENS, s.r.o.
Súvoz 1, Trenčín
Dátum: 21.01.2013
Poznámka:
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 28.01.2014
Poznámka:
FIMAD, s.r.o.
Lieskovec 584/10, Dubnica nad Váhom
Dátum: 06.03.2015
Poznámka:
CREATIVE SCREAM, s.r.o.
Štúrova 17, Liptovský Mikuláš
Dátum: 15.06.2016
Poznámka: