VSS Energy, s.r.o.
Južná trieda 82, Košice
Dátum: 16.09.2019
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 26.05.2020
Letisko Košice - Airport Košice a.s.
Letisko Košice, Košice IV
Dátum: 12.04.2021
Poznámka:
Priloha k rozhodnutiu č. 0005_2021_E-OPLetiskoKE_MP., Rozhodnutie o schválení obchodných podmienok pre Letisko Košice a.s. pre malé podniky.
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 10.01.2013
Poznámka:
TOP Development, a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 21.01.2014
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.04.2016
Poznámka:
CC INFRA, s.r.o.
Palisády 47, Bratislava
Dátum: 03.04.2017
Poznámka:
NSREA, s.r.o.
Prielohy 1012/1C, Žilina
Dátum: 09.03.2018
Poznámka:
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 16.09.2019
CONTE spol. s r.o.
Ovocný trh 572/11, Praha 1
Dátum: 26.05.2020
RIGHT POWER, a.s.
M. R. Štefánika 3570/129, Žilina
Dátum: 21.09.2021
Poznámka:
Príloha č. 1 k rozhodnutiu č. 0006/2021/E-OP., Toto rozhodnutie ruší rozhodnutie číslo 0023/2015/E-OP.
ELGAS, k.s.
Robotnícka ul., Považská Bystrica
Dátum: 11.01.2013
Poznámka:
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
Dátum: 23.01.2014
Poznámka:
ENEF s.r.o.
Gagarinova 1218/4, Holíč
Dátum: 02.02.2015
Poznámka:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Klemensova 8, Bratislava
Dátum: 21.04.2016
Poznámka:
SK Energy, s.r.o.
Púchovská 16, Bratislava
Dátum: 19.04.2017
Poznámka:
MYMA Invest, s. r. o.
M. R. Štefánika 73, Žilina
Dátum: 27.03.2018
Poznámka:
BCF ENERGY, s. r. o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
Dátum: 16.09.2019
MEOPTIS, s.r.o.
Lachova 37, Bratislava
Dátum: 02.09.2020
ENSTRA a. s.
Kálov 1, Žilina
Dátum: 05.10.2021