Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 14.01.2015
Poznámka:
ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.
Hlavná 104, Košice
Dátum: 21.01.2016
Poznámka:
UR P6 s. r. o.
Eisteinova 18, Bratislava
Dátum: 28.03.2017
Poznámka:
TATRAVAGÓNKA, a.s.
Štefánikova 887/53, Poprad
Dátum: 24.01.2018
Poznámka:
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.04.2020
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 10.02.2021
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, Bratislava
Dátum: 04.01.2013
Poznámka:
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 20.01.2014
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 14.01.2015
Poznámka:
ENWOX ENERGY Slovakia, s.r.o.
Hlavná 104, Košice
Dátum: 21.01.2016
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 29.03.2017
Poznámka:
Multi Veste Slovakia 2 s.r.o.
Ventúrska 12, Bratislava
Dátum: 12.02.2018
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 29.07.2019
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3, Bratislava
Dátum: 29.04.2020
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Štefana Tučeka 23, Michalovce
Dátum: 25.02.2021
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 09.01.2013
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0023/2014/E-OP (PDF)
UTYLIS s. r. o.
Ružinovská 42, Bratislava
Dátum: 21.01.2014
Poznámka:
HTMAS s.r.o.
Matuškova 48, Vlkanová
Dátum: 14.01.2015
Poznámka:
TRENTEX Trenčín, spol. s r.o.
M. R. Štefánika 379/19, Trenčín
Dátum: 18.04.2016
Poznámka:
KMF SLOVAKIA, s. r. o.
Jasovská 3183/39, Bratislava - Petržalka
Dátum: 29.03.2017
Poznámka: