Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
Dátum: 29.11.2012
Poznámka:
JMB, s.r.o.
Jesenského 25, Martin
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
RoTTeL Energy, s.r.o.
Jarková 42, Prešov
Dátum: 08.01.2015
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 05.01.2016
Poznámka:
SPV100, s. r. o.
Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš
Dátum: 20.02.2017
Poznámka:
HEC Services, s.r.o.
Einsteinova 24, Bratislava
Dátum: 02.01.2018
Poznámka:
Forum Poprad, a.s.
Ventúrska 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Dátum: 07.01.2019
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 06.03.2020
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12, Dolný Kubín
Dátum: 18.01.2021
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika, Bratislava II
Dátum: 06.12.2012
Poznámka: , Zrušené rozhodnutím číslo 0022/2014/E-OP (PDF)
RAVEN a.s.
Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica
Dátum: 15.01.2014
Poznámka:
Europe Easy Energy Slovensko a. s.
Zámocká 30, Bratislava
Dátum: 14.01.2015
Poznámka:
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca 5, Martin
Dátum: 05.01.2016
Poznámka:
BEZ TRANSFORMÁTORY, a.s.
Rybničná 40, Bratislava
Dátum: 24.03.2017
Poznámka:
HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A, Bratislava - mestská časť Ružinov
Dátum: 02.01.2018
Poznámka:
ČEZ Distribučné sústavy a.s.
Františkánska 4, Trnava
Dátum: 03.05.2019
EP GROUP s.r.o.
Hlinícka 14, Myjava
Dátum: 30.03.2020
Greenlogy a.s.
Závodská cesta 2945/38, Žilina
Dátum: 10.02.2021
Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
Dátum: 12.12.2012
Poznámka:
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Drieňová 24, Bratislava
Dátum: 16.01.2014
Poznámka: