Hodnota JPI (len pre režijné náklady) na rok 2020 = 2,37%

Hodnota JPI -  len pre režijné náklady

na rok 2019     2,65%

na rok 2020     2,37% Hodnoty JPI - limit zvýšenia pre priemerné osobné náklady a režijné náklady

na rok 2014     2,55%

na rok 2015     0,55%

na rok 2016     0,07%Hodnota JPI -  len pre režijné náklady

na rok 2017     - 0,04%

na rok 2018     0,93%