PPC Energy, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 17.03.2016
Poznámka:
KRASBYT, s.r.o.
Struhy 83, Krásno nad Kysucou
Dátum: 15.03.2016
Poznámka:
Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47, Bratislava
Dátum: 01.12.2015
Poznámka:
Obec Horná Ves
Horná Ves 17, Kremnica
Dátum: 10.11.2015
Poznámka:
MEDVE LM, s. r. o.
M. Pišúta 4010, Liptovský Mikuláš
Dátum: 02.11.2015
Poznámka:
Stavebné bytové družstvo, Rožňava
Budovateľská 49, Rožňava
Dátum: 30.10.2015
Poznámka:
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.
Rybárska 92/15, Nemšová
Dátum: 27.10.2015
Poznámka:
ST. NICOLAUS a.s.
1. mája 113, Liptovský Mikuláš
Dátum: 27.10.2015
Poznámka:
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.
Cyrila a Metoda 29, Vrútky
Dátum: 26.10.2015
Poznámka:
Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Priekopnícka 19, Bratislava
Dátum: 16.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0011/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0294/2014/T.
SIMTEC, spol. s r.o.
Tomanova 70, Bratislava
Dátum: 16.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0012/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0243/2014/T.
Trebišovská energetická, s. r. o.
Poľná 2480/4, Trebišov
Dátum: 16.10.2015
Poznámka:
BYTENERG spol. s r.o.
kpt. Nálepku 930, Medzilaborce
Dátum: 16.10.2015
Poznámka:
KTT - INVEST, a.s.
SNP 519, Turčianske Teplice
Dátum: 05.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0007/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0171/2014/T.
Obaly S O L O , s.r.o.
Tatranská cesta 3, Ružomberok
Dátum: 05.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0009/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0002/2014/T.
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
T.G. Masaryka 21, Trenčianske Teplice
Dátum: 05.10.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0010/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0296/2014/T.
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, Banská Štiavnica
Dátum: 29.09.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0008/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0098/2014/T.
PPC Power, a.s.
Magnetová 12, Bratislava
Dátum: 28.09.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0006/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0199/2014/T.
PLASTED, spol. s r.o.
Dvorská cesta 3, Nové Zámky
Dátum: 24.09.2015
Poznámka:
Secop s.r.o.
Továrenská 49, Zlaté Moravce
Dátum: 24.09.2015
Poznámka: Rozhodnutie číslo 0004/2015/T-ZR ruší rozhodnutie číslo 0278/2014/T.